Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Fundacja Pomyśl o Przyszłości podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przemysł 4.0.

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemysł 4.0. W ramach wydarzenia Fundacja Pomyśl o Przyszłości zaprosiła uczestników do panelu poświęconego tematom związanym z kapitałem społecznym, który poprowadziła Bożena Damasiewicz, Prezes Fundacji.

Fundacja od lat zaangażowana jest w działania na rzecz rozwoju gospodarczego Polski i wzrostu zamożności Polaków. Fundacja podkreśla, że jednym z kluczowych czynników w tym zakresie są budowanie kapitału społecznego w Polsce oraz zwiększenie ilości polskich firm globalnych. W trakcie panelu Bożena Damasiewicz, Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości przedstawiła wyniki analiz dotyczących wpływu liczby firm globalnych w danym kraju na poziom wynagrodzeń oraz wzrost PKB. Dodatkowo poruszono kwestie związane z efektami społecznymi i ekonomicznymi, jakie mogą wyniknąć z obecności tychże przedsiębiorstw na rynku krajowym.

Spotkanie z naukowcami z m.in.: Nowego Sącza, Krakowa, Gdyni, Poznania i Rzeszowa odbyło się w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przemysł 4.0, w siedzibie FAKRO w Nowym Sączu, dnia 22.03.2024 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *