Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Pozostałe projekty

Ponad 100 przedstawicieli świata biznesu, polityki i mediów z wizytą w Muszynie

W dniach 23-25 lutego br. położona malowniczo w południowej Polsce Muszyna zmieniła się w mini Davos. Na zaproszenie Fundacji Pomyśl o Przyszłości i jej założyciela Ryszarda Florka, prezesa FAKRO do Muszyny zawitali czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy oraz przedstawiciele ogólnopolskich mediów.

Powodem spotkania była organizowana po raz czwarty przez Fundację Pomyśl o Przyszłości konferencja, pt. Strategia rozwoju polskich rodzimych firm w globalnej rzeczywistości połączona z IV Narciarskimi Mistrzostwami Polskich Przedsiębiorców i Dziennikarzy Biznesowych.

Pierwszy raz spotkanie odbyło się na tak dużą skalę. W tym roku do grona przedsiębiorców dołączyli przedstawiciele polityki oraz mediów. Łącznie gościliśmy ponad sto osób. To doskonały przykład budowania kapitału społecznego w praktyce – komentuje Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości i pomysłodawca zimowej konferencji.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości od ponad 7 lat zajmuje się budowaniem kapitału społecznego w Polsce oraz zachęca obywateli naszego kraju do angażowania się w rozwój gospodarczy Polski. Rozwój polskich rodzimych firm jest niezbędny do budowania dobrobytu i podnoszenia poziomu naszej zamożności. Konferencja była okazją do debaty nad propozycjami zmian, które są niezbędne do tego, aby nasz kraj osiągnął poziom rozwoju gospodarczego zbliżony do poziomu krajów zamożnych – wyjaśnia Ryszard Florek. W Polsce potrzebujemy lepszej współpracy na linii Rząd-Przedsiębiorca, Producent-Konsument, Pracownik-Pracodawca. Bez poprawienia tych relacji ciągle będziemy zbyt dużo czasu tracić na wzajemne zwalczanie się, a braknie go nam na budowanie polskich rodzimych firm globalnych – dodaje pomysłodawca i założyciel Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Wśród poruszonych podczas Konferencji zagadnień, kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki pojawiły się takie tematy jak rola UOKIK-u w długofalowym rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, przyzwolenie na nieuczciwą konkurencję przez Komisję Europejską blokadą rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej czy budowanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców. Dyskutowano również nad tym czy system podatkowy może pobudzać i wspierać rozwój gospodarczy kraju. Poddano pod dyskusję propozycję rozwiązania podatkowego, czyli tzw. podatku estońskiego, który został przygotowany przez Fundację Pomyśl o Przyszłości i firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. Według tej koncepcji, CIT nie jest odprowadzany od wypracowanego przez firmę zysku w danym roku, ale dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy w formie dywidendy. Czyli dopóki pieniądze pozostają w firmie (zyski są reinwestowane w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe), podatek nie jest wymagany. Właściciel firmy musi go zapłacić dopiero wtedy, kiedy chce wykorzystać wypracowany w firmie majątek do innych celów, np. na konsumpcję lub na sfinansowanie zupełnie nowych przedsięwzięć biznesowych.

Siłę polskiej gospodarki musimy budować wspólnie. Tylko współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, konsumentami i wszystkimi obywatelami zaowocuje pomnażaniem bogactwa w naszym kraju – mówi Bożena Damasiewicz.

Ciekawie zorganizowany program dał możliwość dziennikarzom by z bezpośredniej perspektywy poznać problemy z jakimi zmagają się przedsiębiorcy, jak również zrozumieć wyzwania przed jakimi stoi świat rodzimego biznesu – podsumowuje Michał Niewiadomski, szef Polsko Ukraińskiego Klubu Dziennikarzy.

Taka formuła spotkania, czyli połączenie konferencji z zawodami narciarskimi i zjeździe na torze saneczkowym stanowią doskonałą okazję nie tylko do wymiany doświadczeń, nawiązania cennych kontaktów, ale również rekreacji na świeżym powietrzu.