Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Pozostałe projekty

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem konferencji i towarzyszącym jej zawodom mogą być wyłącznie właściciele firm i członkowie
ich rodzin.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji i zawodach jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo.
3. Konferencja trwa 2 dni. Pełny udział w konferencji obejmuje udział w panelach konferencyjnych,
udział w zawodach, obiad, kolację podczas której zostaną ogłoszone wyniki Mistrzostw, noclegi z 23/24 lutego
i z 24/25 lutego 2018, śniadanie i udział w dodatkowych atrakcjach sportowych przewidzianych w programie Konferencji.

Udział za uczestnictwo 1 osoby w pełnym wymiarze wynosi: 1000 zł +23%VAT (1230 zł brutto).
Istnieje możliwość wyboru opcji dodatkowej:

  • Udział w konferencji i zawodach bez noclegu obejmuje udział w panelach konferencyjnych, udział w zawodach, obiad oraz kolację, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Mistrzostw. Koszt: 500zł +23% VAT (615zł brutto).
  • Udział w zawodach – koszt 250 zł +23% VAT (310zł brutto).
  • Udział w panelach konferencyjnych – koszt 250 zł +23% VAT (310 zł brutto).

4. Opłaty należy dokonać do dnia 05.02.2018 r. na konto Fundacji: ING Bank Śląski SA, O/Nowy Sącz, ul.
Kościuszki 13, 33-300 Nowy Sącz nr konta: 21 1050 1445 1000 0023 5366 7419 z dopiskiem „udział w konferencji”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 04.02.2018 r.
5. Ogólna liczba osób biorących udział w Konferencji i zawodach jest ograniczona. Lista uczestników może zostać zamknięta wcześniej, aniżeli w ww. terminie. O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Na liście uczestników znajdą się osoby, które dokonały wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem udziału.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu opublikowanego na stronie www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org
8. Organizator zapewnia pokoje 1 i 2 os. W przypadku zmiany pokoju na większy lub dostawki dla dzieci, należy zgłosić zmianę u Organizatora, dodatkowe opłaty za pokój będą realizowane indywidualnie w hotelu. Strona hotelu: www.hotel-activa.pl
9. Wcześniejszy przyjazd lub wydłużenie pobytu należy dokonać we własnym zakresie, indywidualnie
kontaktując się z recepcją Hotelu Activa.

 

Wszelkie pytania dotyczące Konferencji,
należy kierować do Biura Fundacji:
Jakub Zapała
e-mail: biuro@pomysloprzyszlosci.org
tel.: +4818 414 0 165
fax.: +4818 444 0 333
www.konferencja.pomysloprzyszlosci.org