Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Prawo antymonopolowe

88/138/EEC Eurofix-Bauco/Hilti – decyzja Komisji Europejskiej z dnia
22 grudnia 1987 r.

Strony postępowania

Eurofix Limited, Bauco, Hilti Group

Branża (produkt)

narzędzia

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że istnieją osobne relewantne rynki dla pistoletów na gwoździe, magazynków z nabojami pasującymi do pistoletów Hilti i gwoździ pasujących do pistoletów Hilti. Komisja stwierdziła, że dwa ostatnie rynki są odrębne ze względu na różne warunki – Hilti ma patenty na magazynki z nabojami, natomiast gwoździe nie podlegają takiej ochronie.

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest obszar całej Unii Europejskiej.

Pozycja dominująca

Komisja wzięła pod uwagę następujące czynniki: największy producent tego typu narządzi na świecie, bardzo zaawansowany technologicznie i systemowo, pozycja dominująca zarówno na rynku pistoletów na gwoździe, magazynków z nabojami pasującymi do pistoletów Hilti (praktycznie wyłączność ze względu na ochronę patentową) i gwoździ pasujących do pistoletów Hilti. Decyzja jest adresowana do całej grupy Hilti – spółki-matki i jednostek zależnych.

Nadużycie pozycji dominującej:

1. w celu zmniejszenia konkurencji na relewantnych rynkach i poprzez to wzmocnienie swojej pozycji dominującej:

a) restrykcje odnośnie sprzedaży samych magazynków z nabojami – sprzedaż zestawów z nabojami tylko z odpowiednią ilością gwoździ Hilti, zmniejszenie upustów w przypadku kupna tylko samych magazynków z nabojami bez gwoździ Hilti,

b) wpływ na zagranicznych dystrybutorów, aby nie sprzedawali na eksport samych magazynków z nabojami – wskazane  w punkcie a) restrykcje miały miejsce głównie na terytorium Wielkiej Brytanii, w związku z powyższym skarżący się próbowali zakupić same magazynki z nabojami w Holandii. Hilti zmusiło dystrybutorów do zaprzestania takiej sprzedaży,

c) restrykcje  w sprzedaży samych magazynków z nabojami dla stałych klientów – obawa, że dokonają odsprzedaży skarżącym,

d) utrudnienie przyznania licencji patentowej na produkcje magazynków  z nabojami – skarżący starali się uzyskać licencję patentową, ale opłata podana przez Hilti za taką licencję była znacznie wygórowana i de facto wyłączyła możliwość uzyskania takiej licencji,

e) odmowa uznawania gwarancji bez obiektywnych przesłanek – Hilti odmawiała uznawania gwarancji na pistolety na gwoździe w przypadku gdy były używane gwoździe innych producentów niż Hilti. Hilti nie wykazało, że używanie gwoździ innych producentów może być niebezpieczne i wywoływać szkody,

f) stosowanie selektywnej i dyskryminującej polityki w stosunku do skarżących (konkurencji) – Hilti oferowało głównym klientom skarżących specjalne rabaty, dostarczało pewne produkty za darmo,

g) stosowanie dyskryminującej polityki rabatowej nie uzależnionej od żadnych obiektywnych kryteriów,

h) stosowanie ograniczeń odnośnie sprzedaży samych magazynków z nabojami nawet po wszczęciu niniejszego postępowania i uwagach Komisji.

Wszystkie powyższe przypadki zostały uznane przez Komisje za nadużycie pozycji dominującej.

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 6 000 000 ECU i nakazała natychmiast zaprzestać naruszeń.

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda