Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Prawo antymonopolowe

88/518/EEC British Sugar – decyzja Komisji Europejskiej z dnia
18 lipca 1988 r.

Strony postępowania

Napier Brown, British Sugar

Branża (produkt)

cukier

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem jest rynek granulowanego cukru. Komisja stwierdziła, że ten rynek należy podzielić na rynek detaliczny i rynek przemysłowy. Komisja uznała, że substytuty cukru (np. słodziki) nie wchodzą w skład tak określonego rynku relewantnego.

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest Wielka Brytania.

Pozycja dominująca

Komisja wzięła pod uwagę następujące czynniki: największy producent i sprzedawca cukru, jedyny przetwórca buraków cukrowych, ok. 60% udziału w rynku, zamknięty rynek – koszty transportu z kontynentu bardzo wysokie, bardzo ciężkie warunki dla firm chcących wejść na rynek.

Nadużycie pozycji dominującej

1. odmowa dostarczania konkurencji zamawianej ilości przemysłowego cukru – British Sugar wprowadziło limity na dostarczany cukier przemysłowy. Komisja stwierdziła, że nie było żadnych obiektywnych podstaw do wprowadzenia limitów, miało to tylko na celu zmniejszyć lub wyłączyć konkurencję,

2. polityka cenowa – stosowanie takiej polityki cenowej, że różnice cen pomiędzy cukrem przemysłowym a cukrem przetworzonym były bardzo małe i uniemożliwiły funkcjonowanie firmom zajmującym się kupnem cukru przemysłowego i jego przetwarzaniem a następnie odsprzedażą,

3. odmowa sprzedaży cukru bez opcji wyłączności British Sugar na dostarczenie tego zakupionego cukru – możliwość narzucania dodatkowych, wysokich kosztów,

4. stosowanie dyskryminujących warunków dla kupujących – odmowa dostarczania Napier Brown cukru pochodzącego z buraków cukrowych podczas gdy taki cukier był dostarczany innym kupującym,

5. rabaty za wierność – stosowanie dużo niższych cen dla grup producentów, którzy zobowiązali się do zakupu cukru jedynie u British Sugar.

Wszystkie powyższe przypadki zostały uznane przez Komisje za nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 3 000 000 ECU.

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda