Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Sekrety dobrego biznesu - historie tworzenia biznesu na obszarze gmin Chełmiec, Kamionka Wielka i Grybów

Celem projektu jest promowanie potencjału gospodarczego obszaru Lokalnej grupy działania Korona Sądecka i lokalnej przedsiębiorczości poprzez publikację książki “Sekrety dobrego biznesu” oraz  organizację warsztatów edukacyjnych dla młodzieży.

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności jej mieszkańców i budowa kapitału społecznego na wsi, pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.

W ramach projektu powstanie  książka z wywiadami, których udzieli 15 przedsiębiorców z gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka. Przedsiębiorcy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem biznesu, m.in. trudne momenty, motywacje, sposoby budowania przewagi konkurencyjnej. W ten sposób materiał będzie stanowił promocję przedsiębiorczości i potencjału gospodarczego obszaru LGD.  Publikacja nie będzie promowała konkretnych przedsiębiorstw i ich usług. Ma ona na celu pobudzenie zainteresowania przedsiębiorczością i prowadzenia własnej firmy. Historie lokalnej przedsiębiorczości to doskonały materiał dostarczający wiedzy o sekretach udanego biznesu.

Wstęp do książki będzie opisywał obszar LGD „Korona Sądecka” – analizę potencjału gospodarczego regionu, szansę i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego oraz słabe i mocne strony prowadzenia biznesu w regionie. 

Projekt obejmuje również 10 spotkań zespołu Fundacji Pomyśl o przyszłości z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych z obszaru LGD. Tematem spotkań będzie dyskusja na temat “Dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej? W trakcie spotkań każdy z uczestników otrzyma taką publikację. Młodzież dowie się dlaczego ważny jest rozwój lokalnych firm i jakie korzyści daje to mieszkańcom gmin. Jak się buduje dobrobyt w gospodarce wolnorynkowej.

Zaproszenie do przeprowadzenia takich spotkań z młodzieżą zostanie wysłane pocztą elektroniczną, o współpracy decydować będzie kolejność zgłoszeń.