Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Wykłady z wiedzy ekonomicznej

Wykłady mają formę otwartych zajęć teoretycznych. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków, posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą. Wykłady odbywają się w soboty w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu (ul. Zielona 27)