Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Opinie uczestników

Wykład 1.

10 stycznia br. odbył się pierwszy wykład w III edycji projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”. I wykład przygotowany i wygłoszony został przez Pana Wojciecha Krupę i jego prezentacja dotyczyła sposobu pozyskania funduszy. Pozornie temat nie pierwszej inspiracji, przewijający się stale. Bez szczególnego nastawienia na coś fajnego, bo ileż można razy słuchać o kredytach, funduszach unijnych, dofinansowaniach, czy innych źródłach dochodu, tym razem jednak wszyscy Ci, którzy właśnie takiego przedstawienia tematu się spodziewali – zostali zaskoczeni. Była oczywiście mowa o tym skąd brać pieniądze, ale nie do końca to było najważniejsze.

Prelekcja poruszała jednak tematy związane z pracą. Grafika zawierająca 4 grupy pracowników: samozatrudnionych, zatrudnionych na etat, biznesmenów, inwestorów – pozwoliła inaczej spojrzeć na temat zarabiania, specyfikę tych dość odległych od siebie zapatrywań ludzi na pracę. Kolejnym ciekawym zagadnieniem było porównanie pasywów i aktywów. Nie było to zwyczajne, księgowe zestawienie, ale praktyczny podział na te przynoszące zyski i zabierające pieniądze. Ciekawym, i chyba najciekawszym, tematem rozważań był jednak udział człowieka, jego zapatrywań, postawy w stosunku do biznesu, oszczędzania. Jak jest różnica między bogactwem, a wolnością finansową? Co się bardziej opłaca? Jak zdobyć własne fundusze, skąd wziąć pieniądze?

Nie brakło również kilku sposobów na zastosowanie dźwigni finansowej, czy opowieści opierających się na doświadczeniach Pana Wojtka. Dobór zagadnień w obrębie wykładu sprawił, że ten był interesujący mimo popularnej tematyki. Wniósł nową wiedzę, ”nową” wiarę w marzenia i sporo chęci do realizacji. Oby to podbudowanie, że może się udać trwało, jeśli nie wiecznie, to przynajmniej bardzo długo. Wykład uważam za inspirujący i bardzo ciekawy. Szkoda, tylko, że tak krótko. W projekcie są przewidziane warsztaty, szkoda tylko, że dla nielicznych. W końcu można by się było jeszcze bardzo dużo nauczyć…

Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Wykład 2.

„Myślimy globalnie. Działamy też globalnie. Żyjemy na Sądecczyźnie.” – oto temat drugiego już wykładu z wiedzy ekonomicznej w ramach III edycji projektu: „WŁĄCZ MYŚLENIE. POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.” Globalizacja? Temat pozornie wszystkim znany, prosty i jasny. Jednak już na samym początku okazało się, że ponad 50% uczestników miałoby problem w zdefiniowaniu tego procesu. Podobno najprostsze rzeczy najtrudniej jest zdefiniować. Ciężko ocenić czy to było problemem. A może zwyczajne niedoinformowanie, niewyczerpanie tematu globalizacji na poziomie szkolnictwa? „Globalizacja jest kolorową plasteliną kultur, która pomieszana tworzy jedną wielką szarą masę” – tak brzmiał jeden z wyroków „sądu nad globalizacją” . Nie sposób się nie domyślić, że opinie na temat tego procesu były podzielone. Z jednej strony globalizacja umożliwia nam swobodny przepływ kapitału, tworzy jeden globalny rynek. Niestety jednolitość marek i ich popularność blokuje lokalnych przedsiębiorców. Polska nie posiada rodzinnych firm globalnych. Rozwój naszego kraju oddaliśmy w ręce międzynarodowego kapitału. Żyjemy
w czasach, gdzie polskie produkty mają gorszy wizerunek i świat płaci za nie mniej. Przykładem tego mogą być Niemcy, którzy za polską gęś są skłonni zapłacić od 3 do 6 €, natomiast za gęś wyprodukowana na terenie ich kraju kosztuje dwa razy więcej. Po wykładzie przeprowadzonym przez Zespół Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” czujemy się ekspertami w dziedzinie globalizacji.

Weronika Sułkowska
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

 

Zorganizowany 24.01.2015 wykład pt. „Myślimy globalnie. Działamy też globalnie. Żyjemy na Sądecczyźnie” przez Fundację „Pomyśl o Przyszłości”, zgromadził pokaźną liczbę słuchaczy. Aula wypełniła się po brzegi. Tematem przewodnim była globalizacja. Zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z tym terminem, a następnie naszym zadaniem było utworzyć skład sądu składający się z trzech członków prowadzących rozprawę, która miała na celu osądzenie, czy globalizacja jest dobra, czy wręcz przeciwnie. Fundacja przygotowała dla uczestników ciekawą publikację pt. „Świat Pieniądza”, która ma przybliżyć młodym ludziom zagadnienia związane
z finansami oraz pracą. Wykład prowadzony przez Panią Bożenę Damasiewicz był bardzo interesujący i pozwalał na sprawdzenie wiedzy i umiejętności słuchaczy. Pod koniec prelekcji zostały rozdane bony dla aktywnych uczestników, które zachęcają wszystkich do aktywnego udziału w wykładach.

Aleksandra Lang
VI LO w Nowym Sączu im. Bolesława Barbackiego

 

II wykład odbył się 24 stycznia i jego oficjalnym hasłem przewodnim tematem był „Myślimy globalnie. Działamy też globalnie. Żyjemy na Sądecczyźnie” Jak sam temat wskazuje dotyczył globalnego myślenia, zjawiska globalizacji i był prowadzony przez panie: Bożenę Damasiewicz oraz Bożenę Zagórowską
Na początku, po sprawach organizacyjnych, zajęliśmy się pojęciem globalizacji, jej płaszczyznami, przyczynami niewątpliwie dość rozległymi. Cały wykład, nie był suchą teoria, ale ciekawa wyminą poglądów aktywnych uczestników. Ciekawe było również ćwiczenie. Sąd nad globalizacji. Trzy osoby miały za zadanie wcielić się w rolę odpowiednio sędziego, oskarżyciela i obrońcy globalizacji. I to właśnie sprawiło, że można było spróbować swoich sił w takiej merytorycznej, treściwej dyskusji i posłuchać różnych ciekawych argumentów, chętnych grup, które prezentowały na środku swoją pracę. Za aktywność można było otrzymać książki pod tytułem 1 złoty. świat pieniądza. To nadawało, ciekawego i dość specyficznego posmaku całemu wykładowi i jeszcze bardziej motywowało. Oczywiście dla chętnych możliwe są również warsztaty.

Wiktoria Szewczyk klasa 2 TOT
ZSP im. księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu