Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Projekt Młodzi dla społeczności

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej młodzieży w życiu publicznym poprzez kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnejpostawy wśród uczniów szkół średnich i uczelni wyższych działających na terenie Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego.

Realizując projekt chcemy zaangażować młodzieży w życie regionu i rozwiązywanie problemów społeczności, w której żyją oraz pozwolić im na zdobycie cennych kompetencji przedsiębiorczych poprzez udział w konkursie.

Celem projektu jest zdobycie umiejętności praktycznych poprzez stworzenie projektu rozwiązania problemu oraz pozyskanie przez młodzież wiedzy o regionie, budowanie poczucia dumy i tożsamości, wykształcenie się więzi ze swoim regionem poprzez poszukiwanie informacji o lokalnychUmiejętność pracy w zespole poprzez udział w konkursie, który będzie wymagał dobrania się zespoły i wspólnej realizacji zadania

 

Cele te będą realizowany poprzez organizację Letniej Szkoły Liderów, która swoim programem rozwojowym będzie obejmowała warsztaty umiejętnościprzywódczych, komunikacji, przedsiębiorczości i myślenia strategicznego. Będą to również spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju, przywództwa, finansów.Szkolenia te wzbudzą w młodzieży poczucie wpływu i sprawczości oraz zbudują sieć osób – wizjonerów, którzy będą gotowi, aby wspólnie budować współpracę narzecz swojej społeczności lokalnej. Letnia Szkoła Liderów da młodym ludziom podstawy do aktywnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnych, edukowaniatych społeczności oraz realizowania inicjatyw służącym mieszkańcom.