Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Warsztaty z przedsiębiorczości

Warsztaty mają formę zamkniętych zajęć praktycznych. Prowadzone są przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Warsztaty stanowią uzupełnienie tematyczne wykładów z wiedzy ekonomicznej. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie, którzy chcą poszerzyć wiedzę zdobytą podczas wykładu. Przedmiot warsztatów zostanie przedstawiony uczniom podczas powiązanego z nim wykładu z wiedzy ekonomicznej. Dodatkowo informacja o warsztatach zostanie przekazana do opiekunów grup uczniowskich na adres e-mail zgłoszony w deklaracji uczestnictwa.

Jedna grupa warsztatowa może liczyć do 20 uczniów. Warsztaty odbywają się w firmach oraz szkołach deklarujących udział w projekcie. Terminy warsztatów będą ustalane indywidualnie.

Do udziału w warsztacie uczniowie zgłaszani są w terminie 5 dni po wykładzie wprowadzającym w tematykę wybranego warsztatu. Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy uczniowskiej (nauczyciel) na adres wpr@nowysacz.pl podając w temacie wiadomości: Zgłoszenie na warsztat, natomiast w tekście wiadomości: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę.